Антибактериални Щори и Текстил

Антибактериални Щори и Текстилри

Антибактериалните завеси не задържат вещества като мръсотия и прах и остават чисти за дълго време. Естественият антимикробен материал на базата на антибактериални завеси е произведен по нано технология и предотвратява промяна на цвета в тъканите.

Антибактериалният текстил се препоръчва предимно за медицински центрове,болници и детски заведения.

Снимки от реализирани продукти